CTY TNHH KỸ THUẬT & XÂY DỰNG ĐÀI VIỆT

Công ty kỹ thuật và xây dựng Đài Việt có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực xây dựng với đoàn thể kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu và thiết kế trang trí. Lượng khách hàng của Công ty Đài Việt chủ yếu là được khách hàng cũ giới thiệu, hoặc khách hàng cũ có nhu cầu phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực mới. Công ty kỹ thuật và xây dựng Đài Việt là đơn vị thành viên của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Việt Nhất. Bởi thế, về mặt thiết kế tổng thể và xây dựng nhà xưởng đều có thể phù hợp nhu cầu thực tế của khách hàng. Lấy trách nhiệm của công ty và sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chuẩn, đồng thời làm cầu nối cho các bên, hỗ trợ khách hàng có thể nhanh chóng hoàn thành công việc.